Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Attitude Dance Studio kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Attitude Dance Studio, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier op de website aan Attitude Dance Studio verstrekt. Attitude Dance Studio kan de volgende 

persoonsgegevens verwerken:

  • voor- en achternaam leerling 
  • voor- en achternaam ouder/verzorger 
  • geboortedatum leerling 
  • adresgegevens 
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • IP-adres

Waarom Attitude Dance Studio gegevens nodig heeft

Attitude Dance Studio verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Attitude Dance Studio uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit danslessen.

Hoe lang Attitude Dance Studio gegevens bewaart

Attitude Dance Studio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Attitude Dance Studio verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Attitude Dance Studio worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Attitude Dance Studio gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@attitudedancestudio.nl Attitude Dance Studio zal 

zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Attitude Dance Studio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Attitude Dance Studio maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Attitude Dance Studio verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Attitude Dance Studio op via info@attitudedancestudio.nl

attitudedancestudio.nl is een website van Attitude Dance Studio. 

Attitude Dance Studio is als volgt te bereiken:

Postadres: 1e Loosterweg 42L, 2182 BM Hillegom

Vestigingsadres: 1e Loosterweg 42L, 2182 BM Hillegom Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 

KvK 66495377

Telefoon: 06-18572329

E-mailadres: info@attitudedancestudio.nl